Zašto su ljudi nesrećni i nezadovoljni čak i kada ispune svoje želje - M. Labkovski objašnjava

Kada pitate odraslog čovjeka da li zna šta želi, vjerovatno ćete dobiti odogovor "Da, znam". Međutim, kada to nešto ostvari, on opet nije srećan. Zašto? 


Zašto su ljudi nesrećni ako su već ispunili svoju želju ili želje? Ispada kao da želje i nisu bile njihove, pa im je svejedno. Da li je zapravo samo problem u tome što mi i ne znamo šta zapravo želimo i zašto nam se to događa? 

Odgovore možemo pronaći kod poznatog psihologa M. Labkovskog. Najčešći razlog smatra Labkovski zašto se čovjek zbuni u soptvenim željama, jeste sumnja u sebe. Ta sumnja najčešće potiče iz djetinjstva, kaže psiholog. Ako dijete više kritikujete, nego hvalite, naravno da će ono misliti da nije dovoljno dobro. Kao rezultat ovakvog vaspitanja, dobije se odrasla osoba koje nema vlastiti stav i često zavisi od mišljenja drugih ljudi. Osoba nema povjerenja sama u sebe, a i ne prepoznaje šta zaista želi i šta je čini srećnom. Potrebno je, da osoba prepozna sama šta ona želi za sebe. 

Kako se to postiže? Najvažnije je da vaše želje budu usklađene sa vašim vrijednostima. Npr. iako ostavrite neku želju, nećete biti srećni, jer odstupa od vaše vrijednosti. Npr. ako radite posao samo zbog novca, vi možda sebi ispunjavate želju za zaradom, ali možda to za vas nije nešto što je najvrijednije, i zapostavljate neke druge stvari. Tada automatski niste ni srećni. Znači vaša želja i ono što za vas predstavlja vrijednost nije usklađeno. Najvažnije pitanje jeste, kako da počnete da vjerujete u sebe? Važno je da znate da su greške sastavi dio života, i da na iste možete naići na putu vašeg ostvarivanja želja. 

Ali, najveća greška koju sebi možete pružiti jeste da ne vjerujete u sebe. Ako osjetite da nemate povjerenja sami i u sebe, potrebno je da na istom radite. Ali, ne samo da ga postignete već i da ga zadržite. 

Ako ne znate kako, postavite se u situaciju da vas neko pita za savjet i šta da uradi u situaciji u kojoj ste vi sada. Možda ćete sebi na taj način dati odgovor kako trebate dalje. M. Labovski takođe je rekao: " Dok zaista ne budete znali šta želite, nećete biti mirni i srećni. Dokle god, ne vjerujte sami u sebe, vi zapravo ni ne znate šta hoćete. Kada podignete vaše samopouzdanje, tada nađite verziju svojih želja i pratite ih".

Pokreće Blogger.