Ni vještine ni talenti nisu presudni - Uspješni i manje uspješnih ljudi se razlikuju po jednoj stvari

Smatra se da postoji dosta razlika između uspješnih i neuspješnih ljudi. Međutim, to i nije baš tako.


Dovoljno je reći da postoji samo jedna razlika. Neko će reći da se razlike između uspješnih i neuspješnih ljudi sagledava kroz to, kakve talente i vještine ima jedna osoba, a kakve druga. Dok će takođe neko reći da tu najviše igra ulogu faktor sreće. 

Međutim, svi smo mi jednaki, i navedene razlike baš i nisu opravdavajuće. Jedina razlika između uspješnih i manje uspješnih ljudi jeste, spremnost da se preuzme odgovornost. Znači, da biste bili uspješni ono što je najpotrebnije jeste da ste smjeli i odlučni da učinite nešto dobro za vas i pritom preuzmete odgovornost. Uspješni ljudi, prije nego što su se upustili u nešto dobro su sagledali situaciju. Oni se nisu tek tako upustili u nešto, a da prije toga nisu dobro razmislili. Promišljeni i proračunati koraci su sastavi dio vašeg puta ka uspjehu. To svakako smanjuje rizik da vam se desi neuspjeh. 

Dalje, važno je da znate na ispravan način prikupit informacije. Važno je da znate obratiti se ljudima koji imaju već iskustva i od kojih ste spremni da učite. Takođe, da se usmjerite ka izvorima koji vam mogu pružiti korisne i btine stvari za vas. Vaše pregovaračke sposobnosti takođe trebaju da igraju važnu ulogu. Sa vašim suparnicima treba da pregovarate na takav način, da im se čini kao da radite u njihovu korist, a na u svoju vlastitu. I ono najvažnije treba da znate preuzeti odgovornost, kako za svoj život i dobrobit, tako i za tuđi. 

Nije nužno samo da znate za sebe i da sebe zaštite, već i ljude oko vas koji su vam na raspolaganju i koji se takođe zalažu. Pametni ljudi znaju, da i njihovi postupci utiču na njih i sve ono što oni stvaraju. Treba da budete oprezni i da se nosite sa svakom situacijom koja vam se događa. 

Kao što je rekao poznati pisac Lav T. "U trenutku neodlučnosti, djeluj brzo". Uspješni ljudi su skloni upravo ovoj radnji. Oni neće predugo biti neodlučni i sebe opterećavati previše. Za njih je vrijeme bitno i ne vole da odlažu ništa za sutra. Prema tome, ponekad ni vještine ni talenti nisu presudni, već upravo spremnost da djelujete ispravno u trenutku kada je to potrebno, i da odluke donosite promišljeno, ali efikasno.

Pokreće Blogger.