Slično rađa slično - 3 energetska zakona koja vam pomažu da izgradite sretan život

Svemir je taj, koji ima i funkcioniše prema određenim pravilima. Tu se ne radi o fizičkim, već o energetskim zakonima koji vam pomažu da izgradite srećan život. 


Kako ćete uspjeti da na osnovu energetskih zakona izgradite skladan i srećan život, donosimo vam u nastavku teksta. Ovi zakoni mogu vam itekako služiti, ali isto tako osoba može u neznanju da ih primjenjuje, ali na svoju štetu. Tri su jasna zakona: 

1. Zakon jedan glasi: Slično privlačni slično- ovo ste zasigurno već i čuli i zvuči vam jednostavno, ali u praksi baš i nije tako. Zapravo, ovo se odnosi na činjenicu da kako vibriramo iznutra, tako ćemo i izvana. Ali, to ponekad nije baš lako postići. Ako unutar sebe imate mir, blaženstvo i spokoj, upravo ćete tako i zračiti u spoljnom svijetu. Svijetu oko vas. Ovo zvuči lako, ali postići takvo unutrašnje stanje je teško. Vaša energija stvara vašu auru- zapravo vaše energetsko polje. I vi privlačite slično. Zapravo, ono što je u vama. 

Ako se osjećate iznervirano, iritantno i ljuto i vaše polje poprima takvu frekvenciju i privlači slične događaje. Ukoliko ste optimistični i pozitivni, privlačite ljude i događaje u skladu sa tom frekvencijom. 2. Slično rađa slično - drugi zakon jeste sličan prvom, ali mu je drugačije značenje. Prema ovom zakonu ono što sami stvarate postaje dio vas. Npr. kakvi ste vi, i šta ste vi, takva su i vaša djeca. Oni i vas gledaju kao model i dobrog i lošeg. Ovaj zakon se više odnosi na uzročno- posljedični. 

Trudite se da budete najbolja verzija sebe, kako bi vaša djeca postala ista i imala zdrav primjer. Ako ste vi velikodušna, prijatna i kulturna osoba tako će biti i sve oko vas. Kao i suprutno. Ne zaboravite to. 

3. Ono što ne postane slično, odbacuje se - To bi se odnosilo da sve ono što nije bilo na nivou vaše frekvencije, odlazi od vas. Ovaj zakon poručuje da ako ste stalno depresivni i nezadovoljni, dobre i lijepe stvari će samo odlaziti od vas. Isto je tako sa pozitivnim osjećanjima. 

Kada ste srećni i uživate u svakom danu, depresija neće naći stanovište kod vas. I sve ono loše nestaje iz vašeg života. Važno je da shvatite da je sreća unutrašnje stanje. To važi za sve oko vas. Kada imate pozitivan stav, negativni ljudi će se odbijati od vas. Zapravo sve ono što vam ne služi, odbiće se od vašu frekvenciju, kada zračite dobrom energijom tada je i Svemir tu za vas.

Pokreće Blogger.