Po čemu se razlikuju emotivno jake i emotivno slabe osobe - Vrlo mudro objašnjenje starca

Danas ćemo govoriti na temu emotivno jakih i emotivno slabih ljudi. U čemu je razlika, i kako dolazimo i u jednu i u drugu fazu. 


Razlike su očigledne. Mudra osoba je emotivno zrela, a jedna od odlika te zrelosti jeste proaktivnost. Zapravo, sposobnost procjene situacije i rješenja prije samog nastanka problema. Pojam "proaktivnost" uveo je psiholog Viktor Frankl. 

Kako da preokrenete okolnosti u svoju korist? Trebalo bi na samom početku da odredite vaše želje i da zapravo shvatite šta istinski želite. "Generalno, najviše su jaki tihi ljudi". Druga stvar koju bi trebali učiniti jeste promisliti o svojim navikama. Potrebno je da vidite koje su vam loše navike i odbacite ih, a dobre i nove usvojite. Znajte da je motivacija važna, jer na osnovu nje znate šta vam je cilj i šta dobijate. Dalje, važno je učvrstite vašu snagu volje. Potrebno je da budete istrajni u onome što želite. 

Isto tako, naučite upravljati sopstvenim vremenom. Znajte šta su vam manje važni, a šta zaista važni poslovi. Poredajte ih po prioritetima. Stvari koje samo sebi namećete, a nemate potrebu za istima, nemojte ih ni raditi. "Kada porazite hiljadu neprijatelja vi ste jaki, ali kada pobjedite sebe tada ste moćni". Radite na vašoj emocionalnoj inteligenciji. Ta sposobnost će vam služiti da prepoznate i vaše, ali i tuđe emocije. Kada steknete ovu sposobnost, možete se smatrati uspješnim u psihološkom smislu. 

I posljednje, jednako važno razvijajte realnu sliku o svemu. Ne postoje isključivo loši ili dobri događaji, ali postoji vaša percepcija o njima. Trudite se neka ista uvijek budu zasnovana na realnom shvatanju i gledanju na stvari. 

"Okolnosti vladaju slabima, iza mudrih stoji oruđe uspjeha"- Samuel Glover Ne dozvolite da vam uvijek okolnosti određuju vaše djelovanje. Teško ih je preduhitriti, ali to ne znači da se samo trebate prepustiti. Uzmite odgovornost i rješenje u svoje ruke, kao što smo na početku teksta naveli, trudite se da budete proaktivni.

Pokreće Blogger.