“Ne učite kćerku da je njeno samo da se smije i klima glavom” - 5 savjeta da odgojit jaku kćerku

Roditelji često imaju različite koncepte vaspitanja, zavisno da li se radi o dječaku ili djevojčici. 


Tako pretežno djevojčice uživaju poseban tretman. Međutim, smatra se da u današnje vrijeme, postoje određene vještine i saznanja koja svaka djevojčica treba da usvoji. Kako i na koji način vaspitati snažnu kćerku i predočiti joj sve važne životne lekcije, donosimo u nastavku. 

1. Naučiti ih da budu prkosne: Pogrešno je djevojčice učiti da je njihovo samo lijepo da se smiju i klimaju glavom. Potrebno je naučiti kćerku da itekako treba da zna pokazati svoj stav i reći svoje mišljenje, bez da se suzdržava. Samo na taj način znaće se izboriti za sebe i ono što ona želi. 2. Nema potrebe da se previše oslanja na pomoć: Potrebno je da sama nauči kako da upravlja svojim vremenom, novcem i svim drugim resursima. Nema potrebe da joj niko drugi to određuje, a ponajmanje njen izabranik u budućnosti. 

U redu je prihvatiti pomoć, ali stalno istu očekivati i oslanjati se na nju, ne treba da joj bude životni vodič. 3. Drugi ljudi cijene prema uspjehu i neuspjehu: Naučiti je da slijedi samo vlastite želje i da radi na njima prema sopstvenim nahođenjima. Takođe, uspjeh ili neuspjeh je samo njen. I na jedno i na drugo treba da gleda ispravno, da zna da je to normalno i sastavni dio života. 4. Objasniti da je strah emocija koja ne služi: Potrebno je da zna da samo ona ima vlasništvo nad svojim odlukama i izborima. 

Naučiti je da mišljenje drugih ljudi je u redu, ali da je njeno na kraju najvažnije kada su njene lične stvari u pitanju. Ovo ćete postići tako što neće odlučivati umjesto svoga djeteta, već ćete nekada prepustiti da to uradi samo, a vi pažljivo posmatrajte sa strane. 

5. Naučiti je da je bolje biti sama nego u lošem društvu: Ovo važi za njenu budućnost i budućeg izabranika. Usadite joj povjerenje i ljubav, tako da neće imati potrebu da isto traži od dugih ljudi. 

Takođe, naučiti je da pažljivo bira svoje saputnike, ali i životni poziv. I jedna i druga stvar treba da budu njena odluka, ali kada zna ispravno da se vodi emocijama i koristi razum, nema sumnje da će one biti ispravne.

Pokreće Blogger.