Jabuka ne pada daleko od stabla - Kako odnos kćerke sa majkom utiče na njenu budućnost

Uloga majke u životu djeteta je veoma značajna, skoro pa i riječima neopisiva. 


Za majku se često kaže da je nezamjenjiva i da je ona najdraže biće. Mama je neko ko nam ulijeva sigurnost i toplinu. Pored nje znamo da smo zaštićeni i da imamo iskrenog prijatelja koliko god godina imali. Većina majki je sve svoje unutrašnje borbe i probleme prevazišla, kako bi svome djetetu pružila bezuslovnu ljubav i podršku. 

Međutim, i majke su živa bića koja imaju svoje probleme. Istovremeno, ona je ta koja dijete stavlja na prvo mjesto i njena uloga u odrastanju istoga je orgomna i značajna. Majka utiče na razvoj, samosvijest djetata i njegovo pozicioniranje u svijetu. U čalnku ćemo posebnu pažnju obratiti na odnos majke i ćerke, i koliko je njihova veza jaka. Osvrnućemo se na stavove i mišljenje psihološkinje Lize Tkachuk koliko zapravo majka ima utica na formiranje ćerkinog životnog puta i njenog odnosa sa muškarcima. 

1. Često ćerke u svoj bračni život mogu da unesu sva uvjerenja koja su stekla i usvojila od strane svoje majke. Tako npr. žena koja nije zadovoljna svojim odnosom sa mužem, spremna je u istome da ostane jer je za nju tako ispravno. Takvo viđenje je npr. imala njena majka, sada ga ima i ona.U braku će ostati radi sreće svoje djece, a ne radi vlastite. Naravno, ovo je individualno, ali često se mlade žene oslanjaju na viđenje kakvo imaju njihove majke ili život kakav su one živjele.  2. Djeca, a pogotovo ženska upijaju odlike odnosa u porodici. 

To bi značilo da djevojčica koja odrasta u potpunoj porodici itekako primjećuje kakav odnos imaju njeni roditelji, njena majka i njena baka itd. Ona na taj način formira sliku kako se treba ponašati u odnosima.  Da li su ti odnosi zdravi ili ne, zavisi od ponašanja majke. 

Kada majka laže npr svoju majku, tako će i ona smatrati da je to u redu. Isto tako, otvoren i zdrav odnos pun povjerenja će usvajati ako je to zaista tako. Sve u svemu, ono čemu ona svjedoči, na taj način će i živjeti i formirati svoju porodicu. 

Ova dva viđenja odnose na stavove psihološkinje i kako će već zrela djevojka ili žena ophoditi se u odnosima sa svojim partnerom, u skladu kakav je život imala sa svojom majkom. Ovo je samo jedna od mnogih stavki. Važno je da svaka majka zna, da je normalno griješiti u odgoju, ali isto tako uviđati svoje greške i ispravljati ih. 

Za dijete je majka simbol svega što treba da bude i postane. Zbog toga je ovaj odnos toliko važan, ali i snažan. Sve u svemu, majka treba da se trudi da pruži što bolji primjer svome djetetu, samo će tako moći svjedočiti dobrim rezultatima u budućnosti.

Pokreće Blogger.