Da li bi žena trebala oprostiti nevjerstvo u svrhu očuvanja porodice: 8 situacija kada je to uredu

Izdaja u braku zna da ostavi gorak ukus. Zna da donese osjećaj nesigurnsti, razmišljanja šta je ispravo dalje činiti, kako postupiti? 


Da li sačuvati porodicu ili svoje dostojanstvo? Mišljenje oko ove teme zna da bude podjeljeno. Sa jedne strane smatra se da porodicu treba sačuvati i ostati i braku, iako ste saznali za nevjeru, jer su djeca najvažnija. 

Sa druge strane upravo vlada mišljenje da ukoliko se ne može naći zajednički jezik, djeca ne trebaju tome da svjedoče niti vi da ostajete zbog njih u odnosu. Odluka ostaje isključivo na partneru koji je pretrpio čin izdaje, zapravo nevjerstva. Da li žena treba da oprosti mužu, odluka je na njoj. Postoje razlozi koji dovode do razmišljanja. Neki smatraju da mladi bračni parovi trebaju takav odnos odmah presjeći, dok je drugo mišljenje da je upravo to početna greška i neiskustvo i da prlika treba postojati. 

 Koji se razlozi izdvajaju zašto bi trebalo sačuvati porodicu?  1. Žena i dalje osjeća ljubav i privlačnost prema mužu. To ne može samo tako nestati. Poštuje neke stvari koje se vezuju za njega i njhov odnos. Tu može da leži prilika. 2. U porodici postoje djeca, trudnoća žene i prilika da se na zajednički način vrši njhovo vaspitanje i podrška kroz život. - Muž nije osoba koja je kriminalac, narkoman, alkoholičar ili osoba koja ispoljava odeđene crte patološkog ponašanja. 

3. Muž ne ispoljava agresivno ponašanje. Ne prisvaja ništa kao svoje, već kao zajedničko. - Obvalja sve svoje funkcije koje doprinose zajednici. Radi, donosi svoja primanja, zaintresovan je za uređenje stambenog prostora, spreman je za porodično druženje bar jednom nedeljno, idete na zajednička putovanja itd. 

4. Jasno pokazuje ljubav prema svojoj djeci.  5. Nakon što mužu iznese sve činjenice kojima raspolaže, priznanje krivice muža može donijeti pozitivan efikat. Takođe nakon priznanja, potrebno je iskreno da se pokaje, izvini i pokrene sve akcije u cilju obnavljanja njihovog odnosa. 

Ako ponašanje muža odgovara većini navedenih parametara, možda u tim oklonositima razmišaljanje o oprostu može da postoji. Ukoliko je sa druge strane muž sklon negativnom ponašanju, agresiji i plus prevarama, odluka bi trebala da bude jasna. Ali, kako god bilo, odluka je isključivo na ženi i na tome šta ona želi u budućnosti.

Pokreće Blogger.