Empati često zanemare sebe zbog drugih: Tamna strana empatije o kojoj se ne govori dovoljno

Mnogi ljudi na empatiju gledaju kao na jako pozitivnu stvar, ali postoji i tamna strana empatije o kojoj se ne govori dovoljno. 


Iako sposobnost pokazivanja empatije i pružanje podrške može nekome biti od velike koristi, pa čak i spasiti život, empati energiju tih ljudi preuzimaju na sebe, što za njih nije nikako dobro. Empatima je ponekad potrebno mnogo vremena kako bi se vratili u normalu i oporavili. 

Mnogi empati na svoj dar gledaju kao na prokletstvo jer ponekad plaćaju visoku cijenu zato. Empati često zanemaruju sebe zbog drugih, što može jako negativno uticati na njih. Empati ne podnose bol i patnju te žele vidjeti svijet pun ljubavi, mira i uzajamnog razumijevanja. Preuzimanje tuđih osjećanja na sebe može opteretiti empate i poremetiti njihovu ravnotežu. Empati žele spasiti svijet, ali to ponekad znači da moraju žrtvovati sebe. Da bi se vratili u ravnotežu potrebno im je mnogo vremena i samoće. 

Empati pokazuju saosjećanje čak i za osobe koje ne poznaju, čak i prema slučajnim prolaznicima što im svakodnevno može stvoriti veliku količinu stresa. Za empate je jako važno da zaštite sebe i svoju energiju što im ponekad ne ide od ruke. Empatija nije dobra ako osoba koja pokazuje empatiju mora patititi da bi se druga osoba osjećala dobro. Svijetu je svakako potrebno više ljudi poput empata koji su u stanju pokazati suosjećanje prema svakome. Međutim, sami empati moraju naučiti kako da se zaštite od loših ljudi koji ih samo iskorištavaju za svoje dobro.

Pokreće Blogger.