Često žele ono što ne mogu imati - 3 situacije u kojima se interes muškarca prema ženi pojačava

Mnogi su uvjereni da se želja i čežnja za nekom osobom javljaju iz velike ljubavi. Međutim, čežnja i želja se mogu ponekad javiti i iz dosade. 


Mnogi muškarci često iz dosade ulaze u vezu sa ženom i uvjere sebe da im se ta žena sviđa te da prema njoj osjećaju nešto. Međutim, takve veze uglavnom ne traju dugo i često se završe i prije nego što su počele. 

Postoje neke karakteristične situacije kada se interesovanje za ženu kod muškarac povećava, ali to ne mora uvijek značiti da muškarac ima neka osjećanja prema ženi. 1. Kada mu nedostaje pažnje od strane žene; Ako muškarcu ne dostaje ženska pažnja, on će željeti da dobije njenu pažnju. Neke žene namjerno ignorišu muškarca kako bi se on više zainteresovao za njih i kako bi se potrudio oko njihove veze. Kada je muškarac zavisan od ženske pažnje, on će čeznuti za ženom i željeće da je ima. Muškarci su takođe ponekad skloni da ako ne dobijaju dovoljno pažnje od jedne žene, oni će tu pažnju potražiti na nekoj drugoj strani. 

2. Previše slobodnog vremena; Kada muškarac ima previše slobodnog vremena, kada mu je dosadno i ne zna šta da radi, mogao bi se upustiti u vezu samo da se riješi dosade. On će tražiti nešto novo i uzbudljivo što će mu pomoći da ubije dosadu. Kada muškarac ima previše slobodnog vremena on će željeti svo svoje vrijeme posvetiti ženi što može dovesti do prezasićenosti, pa čak i brzog okončanja veze. 3. Žele ono što ne mogu imati; Kada muškarac vidi da ne može imati ženu, njegovo interesovanje za nju se pojačava i on pokušava na sve načine da privuče njenu pažnju. 

On će uraditi šta god je potrebno kako bi je osvojio i dokazao da može da je ima. Saznanje da ne može nešto da ima u njemu budi još veću želju i motiv za osvajanje.

Pokreće Blogger.