Čemu se možete radovati u starosti - Zaključak poznatog pisca koji tjera na razmišljanje

Starost ljudi doživljavaju na različite načine. Ali, nažalost većina u istoj pronalazi više mana i negativnih stvari, nego onih dobrih i pozitivnih. 


Naravno, sa jedne strane razumljivo je zašto ljudi na starost gledaju negativnije. Nekome se desila zdravstvena poteškoća, smanjena energija, drugačija svakodnevnica itd. Međutim, nije sve tako crno. Ima ljudi koji ističu da im je starost najbolji period života.

Zašto se čovjek ne bi oslonio na pozitivne primjere i vodio se njima?! Zapmatite, da sve dolazi od vas i vašeg unutrašnjeg stava. Postoje ljudi koji se uprkos svojim godinama, ne osjećaju staro. Unutrašnji osjećaj je nešto čime se oni vode, a ne spoljašnjim izgledom. Oni dalje kažu da su tek u zrelim godinama, postali ono što zaista jesu, i da su potpuno oslobođeni da budu svoji. Ne brinu se više oko sitnica, da li im je figura savršena, da li su pojeli kolač više i slično.

Dalje, u komunikaciji sa ljudima, stilu života, generalno u svemu sebi su priuštili dati slobodu da žive onako kako oni zaista žele. Na greške se počinje gledati drugačije, ne toliko traumatično kao nekada ranije. Prošlost je prošlost, a strah od budućnosti i nije opcija za razmišljanje.Naravno da postoje i neki manji lijepi događaji, ali se na njih gleda drugačije i sa više iskustva. I Lav Tolstoj je svojevremeno rekao: " Postoji samo jedno vrijeme koje je važno- a to je sada. To je najvažnije vrijeme jer tada jedino imamo bilo kakvu moć". 

Značilo bi, da u kojoj god životnoj dobi da ste, važno je ono što je "sada". I postoji samo takvo vrijeme. Međutim, za ovaj stav su vezani ljudi koji su samo istinski sposobni prihvatiti ono što jesu zaista. Prema tome, uživajte u sadašnjem trenutku i prihvatite sebe.

Ne ograničavajte se godinama, vremenom, prostorom. Nađite sebi razloge zbog čega sve možete biti srećni i zadovoljni. Zapitajte se kako neko drugi u mojim godinama može biti tako srećan i ispunjen, a ja ne mogu? Možete i vi, samo zavolite sebe onakvima kakvi i jeste i uživajte u svemu onome što nosite u sebi. U vašem pogledu i stavu kakav imate prema godinama, leži i vaš način života koji ćete živjeti.

Pokreće Blogger.