Psiholozi objašnjavaju: Birajte ljude svog nivoa vrijednosti i budite srećni

Bilo koji odnosi mogu biti dugotrajni i kvalitetni samo u jednom slučaju: ako se vrijednosti ljudi podudaraju.


Ranije sam mislila da čovjek može da se voli: čak iako je lopov, iako je grubijan, iako je prevarant. Znači takav mu je život u porodici bio, tako su ga vaspitavali roditelji ili duša treba da prođe takve lekcije.

​Sada sve to razumijem, ali oko sebe želim da imam ljude drugog reda, potpuno drugačijeg. Ljude za koje čast, riječ, dostojanstvo, savjest imaju značenje. Vjerovatno zbog svakodnevne zauzetosti žene rijetko razmišljaju o ovim kategorijama. ​Tačnije, smatra se da nijesu relevantne za ženstvenost, i zato ne treba raditi na karakteristikama koje ne razvijaju ženstvenost, koje ne pomažu da se nađe muškarac i uda, a čini se da samo ometaju realizaciju u spoljnom svijetu. To je zabluda.

Bilo koji odnosi mogu biti dugotrajni i kvalitetni samo u jednom slučaju: ako se vrijednosti ljudi podudaraju. Kod mene veliki strah izazva muškarac koji ne može da objasni šta za njega znači čast i da drži riječ. Ako on savjest definiše kao "trudim se da ne lažem, maksimalno, samo ćutim", tada kao ličnost on predstavlja tužnu sliku.Savjest je nešto više. Ako čovjek ne može samostalno za sebe da odredi moralne kategorije, da kontroliše sebe, da ocjenjuje svoje postupke, onda je to veoma tužno. Psiholozi mogu da objasne bilo koje ponašanje čovjeka. Sa tačke gledišta, kako opravdati sebe, to je veoma pogodna nauka.

Čovjek ima bezbroj seksualnih kontakata, manipuliše, izbjegava odgovornost? Znači da u djetinjstvu nije bio dovoljno voljen, kod njega je narušeno vezivanje zbog traumatski odnosa sa majkom i još mnogo čega. Ali ako si odrastao, postao odrastao, vaspitavaj sam sebe! Traži svoju samospoznaju!

Uvijek se može naći opravdanje za bol koju prouzrokuješ drugim ljudima, a najčešće i vidiš šta radiš, ako ništa po reakciji ljudi shvataš. Ako imaš zdrav mozak (bez organskih povreda iz djetinjstva), trebalo bi da znaš da analiziraš.

Čak i ako te neka nevidljiva sila gura da kradeš ili koristiš tijelo druge osobe ne jednom, u stanju si da shvatiš, da uvidiš, da osjetiš da drugom radiš loše. I ti vidiš! Ali više voliš da gurneš te sumnje u najdalji ugao svijesti i opravdaš sebe.

Ako čovjekom upravljaju vrijednosti nižeg reda: novac po svaku cijenu, zadovoljstvo po svaku cijenu, zadovoljenje svojih prohtjeva, on se pretvara u prljavu, na niskom nivou tvar. Govoreći psihološkim jezikom, životinjsko "Ono" izlazi iznad "Ja" pri potpunom odsustvu " Superega ili Nad Ja".

"Ja" spoznaje i zadovoljava nesvjesne želje i potrebe "Ono" pri pomoći normi i zakona " Nad Ja". Prisustvo sve tri komponente "Ono", "Ja" i " Nad Ja" u psihi čovjeka čini ga završenom, kompletnom ličnošću. U suprotnom slučaju, dobija se surogat, nedovršen čovjek, sa kojim je nemoguće izgraditi ništa vrijedno.

​Ni um, ni intelekt, ni obrazovanje sami po sebi ne određuju vrijednost najvišeg reda. Ove vrijednosti se formiraju od unutrašnje čistote i punoće, od neumornog rada na sebi. One čine čovjeka ne samo živim bićem, već Čovjekom. Samo vrijednosti višeg reda: dostojanstvo, poštovanje, samopoštovanje, snaga volje i snaga duha, savjest, daju visoke vibracije duši i čine čovjeka čistim i svijetlim.

Pokreće Blogger.