"Bježite od muškarca koji se brzo ljuti" - Idealnog muža krasi 5 osobina prema A. Tkačevu

Koje to kvalitete treba muškarac da razvija da bi postao onaj pravi? Danas govorimo o konceptu pravog muškarca. 


Prije svega Andrej Tkačev ističe da bi "idealnog" muškarca trebalo da krase sledeće osobine: 1. Odgovornost: mora da bude spreman da preuzme odgovornost za sebe, za svoj posao i svoju partneku. 2. Milost i dobrota: ovo ne znači da treba da bude samo ljubazan prema drugima, nego da bude u stanju da ljudima zaista iskreno želi dobro i da je spreman da pomogne. 

Treba biti u stanju da da milostinju i daruje druge kada može. 3. Marljivost: ako čovjek nije marljiv, on ne može ništa. Kada se čovjek u životu marljivo trudi i radi, on će lakše da dođe do uspjeha i mnogo lakše će da prodnosi sve nedaće i probleme. Njegova svakodnevnica biće mu laksa. 4. Pravi muškarac treba da razmišlja unaprijed i da ide korak po korak. Mora da ima svoj cilj i put kojim ide, a ne da skakuće tu i tamo bez cilja. Doslijednost je vrlo važna osobina u životu muškarca. 5. Na posljednjem mjestu, ali ništa manje važno od svega prethodnog nalaze se tišina i smirenje. 

Kada se čovjek lako i brzo naljuti to znači da je nejgov duh nemiran. A kada je suprotno, kada se teško ljuti njegov duh je vrlo jak i to znači da on umije da se nosi sa emocijama. Postoje razni kvaliteti koji definišu pravog čovjeka, ali gore nabrojane vrline su univerzalne. Svaki od ovih kvaliteta definiše, ne samo pravog čovjeka, nego čovjeka u cjelini, takvog kakav jeste. Ove vještine su neophodne u životu i onaj koji ih posjeduje lakše će da ide kroz život i manje će biti podložan grijehu. Zato se potrudite da ove osobine razvijate u sebi.

Pokreće Blogger.