Sve se svodi na to kakve emocije budite u njemu - 6 razloga zbog kojih muškarci neće varati

Postoje mnoga objašnjenja, knjige, članci, internet grupe koje objašnjavaju zašto muškarci varaju. Danas govorimo o nečemu suprotnom. Zašto muškarci ne varaju svoje partnerke?


Postoji 6 faktora koji utiču i doprinose muškoj vjernosti. 1. Prije svega, u pitanju je ženina privlačnost. Ovo se ne svodi samo na fizički izgled, nego na cjelokupan dojam i ujedno je i najvažnija grupa koja garantuje mušku vjernost. 

2. Na drugom mjestu su muška uvjerenja i vrijednosti. Na ovo uglavnom ne možete da utičete jer se ove stvari formiraju u porodici. 3. Pod brojem tri nalaze se muški kompleksi i emocije. Emocionalna zavistnost, nespremnost da se dožive negativne emocije, strah od gubitka partnerke, strah od usamljenosti, ljubomora, sram i mnoge druge stvari mogu biti prepreka za vjernost. Ali kada muškarac razumije sebe i svoje komplekse i emocije nećete imati problema. 4. Čovjek kada cijeni stav svoje žene, kada ima njenu podršku znaće da cijeni partnerku i da se u slučaju nevjerstva neće dobro provesti jer će izgubiti oslonac koji ima. 

Osim toga, ponekad muškarac preko ženinih veza dolazi do dobrih pozicija, pa neće rizikovati da izgubi karijeru. 5. Na petom mjestu nalazi se muška lijenost i pohlepa. Muškarac možda i ima želju da ostvari neki odnos, bilo emocionalni ili fizički, sa nekom drugom ženom iz njegovog okruženja koja mu je fizički privlačna. Međutim, ženu treba zavesti i osvojiti. Na nju je potrebno potrošiti novac i vrijeme, a muškarcima se to ponekad jednostavno ne da učiniti. 6. Na posljednjem mjestu nalaze se biološki uzorci. Kada muškarac osnuje porodicu, kada se dobro slaže sa partnerkom i emotivno i fizički, onda njegov libido nema potrebu za drugim ženama.

Njegova partnerka mu je sasvim dovoljna jer može da ga zadovolji u svakom smislu. Zbog svega ovoga uvijek volite i podržavajte svog čovjeka!

Pokreće Blogger.