Prema ocu Andreju idealna žena za brak posjeduje 2 osobine - Pokorna žena je najbolja žena

Svako ima drugačije mišljenje o tome kako izgleda pametna žena. Jedni misle da je pametna žena ona koja čuva svoj brak, koja poštuje svog muža i koja se trudi održati dobru atmosferu u kući. 


Drugi su mišljenja da je pametna žena ona koja je nezavisna od muž i koja sama može sebe finansijski da obezbjedi. Ako gledate sa vjerske strane, pametna žena je čuvar ognjišta i zaštitnica doma. Prema mišljenju oca Andreja Tkačeva pametna žena posjeduje dvije jako važne osobine. 

Prva osobina je razumijevanje. Žena koja pokazuje razumijevanje je spremna da uči, a vremenom se njen um razvija postaje jači, a misli jasnije. Pametna žena će razumjeti i prihvatiti svog muža. Ona će savjetovati svog muža i sugerisati mu, ali ga nikada neće podučavati. Žene mogu podučavati druge žene, mlađe djevojke i djecu, ali ne i svoje muževe. Druga jako važna osobina je blagost i krotkost. Žena svog muža osvaja blagim ponašanjem. Takva žena strpljivo podnosi sva životna iskušenja i teške trenutke. 

Takva žena se ne sveti i ne zamjera ako joj se nešto ne sviđa. Pametna žena strpljivo rješava probleme zajedno sa svojim mužem, sposobna je da razgovara sa svojim mužem i nađe potrebno rješenje za problem. Mnoge žene se ponašaju bahato prema svojim muževima te istresaju na njih svu svoju ljutnju i bijes. Te žene se uglavnom vode emocijama i ne razmišljaju mnogo o svojim riječima i postupcima. Takve žene često nemaju mjeru ni u čemu i ako im se uputi jedna riječ one će na nju odgovoriti sa dvadeset. Poznato je da pored glupe žele i muškarac postaje glup i gubi volju da radi bilo šta. 

Zato je jako važno da muškarac sebi za ženu nađe pametnu ženu jer samo pored pametne žene muškarac može postati mudriji. Od supruge zavisi kako će njena porodica izgledati. Njenom zaslugom porodica se mijenja na bolje ili nagore. 

Zato je za ženu jako važno da se prije braka nauči razumijevnju jer samo tako žena može postati dobra supruga svom mužu. Žena mora obratiti pažnju na svoj duhovni i emocionalni razvoj.Ako je žena u stanju izraziti svoja osjećanja, ako se ponaša sa blagošću i nježnošću kako kod kuće tako i van nje, tada će i muškarac pored nje biti isti. 

Žena bi trebala biti poslušna i pokorna, ali to ne znači da treba slijepo da slijedi svog muža. Pokorna žena je ona žena koja zna kako da sačuva svoj brak i održi svoju porodicu na okupu.

Pokreće Blogger.