Introverti nisu sebični i ne misle samo na sebe - Lakše se nose sa teškim situacijama iz 11 razloga

Ekstroverti i introverti se na različite načine nose sa kriznim situacijama pa ako rade zajedno mogu mnogo lakše riješiti svaku situaciju jer imaju različit pogled na stvari. 


Međutim, u nekim stvarima inroverti su u prednosti u odnosu na ekstroverte jer posjeduju neke kvalitete koje im omogućava da se lakše nose sa teškim situacijama. Introverti se fokusiraju na rješavanje problema, ostaju mirni i traže rješenje koje bi moglo odgovarati svima. 

Pogledajmo koji su to razlozi zbog kojih introverti daju bolje rezultate u rješavanju teških situacija. 1. Razmišljaju u smislu grupe; Introverti uglavnom traže rješenje koje bi moglo odgovarati svima, a ne samo njima. Nisu sebični pa i ne misle samo na sebe i da njima bude dobro. 2. Pažljivo slušaju; Introverti su jako dobri u slušanju i uključuju mišljenje drugih u svoje odluke. Oni cijene doprinos drugih i svakome daju priliku da doprinese planu i da ideju za rješavanje problema. 3. Postavljaju mnogo pitanja; Postavljanjem pitanja introverti uključuju druge u rješavanje problema. 

Na taj način se svi uključuju u razmišljanje o problemu i ne čekaju da neko drugi riješi problem umjesto njih. 4. Vode računa o svojim riječima; Introverti ne pričaju samo da bi popunili tišinu već njihove riječi uvijek imaju smisao i značenje. To im pomaže da se fokusitaju na kriznu situaciju i nađu rješenje. 5. Dobri su promatrači; Introverti provode mnogo vremena posmatrajući šta se dešava oko njih. Oni primjećuju stvari koje drugi ne vide što im omogućava da lakše pronađu rješenje kada se nađu u problemu. 

6. Navode ljude da nađu rješenje; Introverti nikada ne govore drugima šta treba da rade, ali ih podstiču da se angažuju u pronalaženju zajedničkog rješenja. Kada se ljudi osjećaju kao da su imali izbor u nečemu rješenje problema postaje djelotvornije. 

7. Nadmašuju druge u komunikaciji; Introverti na miran i promišljen način pristupaju rješavanju problema. Oni svojim ponašanjem čine da im drugi vjeruju i pomažu svima da rade zajedno. 8. Vole pomagati drugima; Introverti uvijek vode računa o drugima i trude se da nađu rješenje kako niko ne bi ostao zapostavljen. Oni nikoga neće ostaviti da se sam bori. 

9. Ne traže od drugih da rješavaju njihove probleme; Introverti uvijek traže miljenje drugih i žele čuti drugu stranu, ali ne žele da drugi rješavaju njihove probleme. Oni će se uvijek sami izboriti sa teškom situacijom i problemima u kojima su se našli. 

10. Jako su dobri u rješavanju sukoba; Introverti ne vole sukobe i uvijek se trude da ih izbjegnu kada god je to moguće. Međutim, ako se nađu u sukobu uvijek će pronaći način da smire stvari i riješe situaciju na najbezbolniji način. 

11. Jako su empatični; Empatija je jako važna kada su u pitanju krizne situacije. Introverti su jako empatični i razumiju osjećanja drugih što im omogućava da se lakše nose u grupi kada dođe do sukoba. Introverti mogu prepoznati bol ili nelagodu u drugima i svaki put pokazati saosjećanje.

Pokreće Blogger.