Svaki susret se dešava sa razlogom - Kako shvatiti da imate karmičku vezu sa nekim

Ponekad upoznamo neke ljude sa kojima osjetimo povezanost već pri prvom susretu i imamo osjećaj da ih poznajemo cijeli život. 


To nas navede da se zapitamo da li su svi naši susreti slučajni ili su već unaprijed određeni i da li se svi susreti u našem životu dešavaju sa razlogom? Karmička veza je odnos sa nekom osobom sa kojom smo se već nekad sreli, možda u prošlom životu, a sada se ta osoba ponovo pojavila u našem životu. 

Susret sa tom osobom se dešava iz razloga što sa tom osobom možda imamo neki nedovršeni posao ili postoji neka lekcija koju ta osoba treba da nas nauči. Ako ste spremni učiti i ne pokušavate kontrolisati drugu osobu tada možete očekivati izlječenje. Karmički odnosi se mogu posmatrati kao neka vrsta spajanja dvaju duša, ali ti odnosi često ne traju dugo jer nam je ta osoba poslata da nas nešto nauči. Karmičku vezu ne moramo nužno imati sa svojim ljubavnim partnerom. Karmičku vezu možemo imati sa bilo kim, kako sa našom djecom, roditeljima, prijateljima tako i sa ljubavnim partnerima. 

Karmička veza može učiniti da se osjećamo frustrirano, ali u isto vrijeme mou biti sveobuhvatni pa mogu u nama izazivati čitav niz emocija. Takve veze su često pune uspona i padova te se mogu veoma brzo završiti. Kamičke veze veoma lako mogu prerasti u suzavisan odnos te u isto vrijeme može biti i najbolja i najgora veza koju ste ikada imali. Karmička veza u vama može probuditi brojne strahove i traume iz prošlosti sa kojima nam je nekad teško da se nosimo. 

To nas navodi da se zapitamo da li je moguće prekinuti karmički odnos? Naučiti lekciju je često najteža stvar koju karmička veza nosi sa sobom. Karmička veze može završiti jako brzo, ali može trajati i jako dugo sve do momenta dok ne naučimo onu lekciju koju trebamo. 

Moramo naučiti vidjeti svoje greške i popraviti ono što treba da se popravi. Tek kada to uspijemo moći ćemo dobiti šansu za novi život i uhvatiti se u koštac sa životom.

Pokreće Blogger.