Znakovi emocionalne zrelosti po Frojdu - "Bježeći od problema nećete se riješiti teškoća"

Jedini čovjek od koga treba da budete bolji, je taj koji ste sada.


1. Sposobnost da se prihvati konstruktivna kritika Ovo je veoma važan kvalitet za pravednu ocjenu sopstvenih vrlina i nedostataka. Treba biti spreman da se čuje istina, a ne negira. Bježeći od problema ili pretvarajući se da ne postoje, nećete se osloboditi postojećih teškoća.

Kada je ljudima teško da prihvate stvarnost, oni traže spas u iluzijama, što na kraju dovodi samo do razočarenja. 2. Umjeće prilagođavanja promjenama Promjene nije uvijek lako sprovesti. One su u stanju da preokrenu cio svijet naopačke i uzrokuju stres.Pošto se mogu promijeniti kako planovi za jedan dan, tako i posao, socijalni status, mjesto življenja i još mnogo toga. Treba biti sposoban prilagođavati se promjenama, ne uznemiravati se, omogućavajući im da vas izbace iz kolosjeka.

3. Neprijemčivost prema stresu Strahovi, unutrašnja zabrinutost, stres, mogu dovesti do brojnih fizičkih bolesti. Od toga koliko se nepijemčivi prema stresu, zavisi vaše duhovno i fizičko zdravlje. 4. Sposobnost ne samo primati već i davati Ljudi koji daju svoje vrijeme, pažnju, pomoć i finansijsku podršku, mnogo su srećniji od ostalih.Oni koji su skloniji da primaju su često sebični, zavidni. 5. Umjeće da se odnosi prema ljudima sa razumijevanjem Život - to je proces interakcije sa ljudima, pa je veoma važno kako izgrađujete svoje odnose. Ljubav i poštovanje su dva ključna faktora koji vode prema harmoničnom životu.

6. Sposobnost preusmeravanja negativne energije u konstruktivni tok Veoma je važno znati preusmjeriti svoje negativne emocije, ne držati ih u sebi, već naprotiv, truditi se da se iskoriste za dobro. 7. Umjeće da se voli Ljubav - to je velika sila. Ljudi se rađaju sa sposobnošću da vole, i veoma je važno da očuvaju taj osećaju cio svoj život.

Pokreće Blogger.